About the farmstead

Hansers

Hans Ers i Östra Kyrkbyn i Alfta är en bondgård med mycket gamla anor. Gården och släkten omnämns redan i 1560 års jordebok. Sedan dess gick släkten i rakt nedstigande led fram till 1902 när nuvarande ägares morfar köpte gården av sina kusiner. Gården är alltså fortfarande inom samma släkt. Många av gårdens bönder var på sjutton- och artonhundratalet tätt knutna till kyrkan, kyrkvärdar, sexmän osv. Det är en av förklaringarna till att föremål med anknytning till kyrkan hittats på gården. Det märkligaste fyndet är bonaderna målade på linneväv som hittades 1964. De beskrivs här under särskild rubrik. 1918 firades bröllop på gården och kyrkoherden såg då att en trappsten framför det äldsta bostadshuset var en gravsten som låg upp och ner. Det visade sig att gravstenen var efter Alftas förste lutherske kyrkoherde, Olaus Petri Hälsing. Han var kyrkoherde i Alfta 1589-1596. Den är skadad i ett hörn och man tror att bonden på Hans Ers tog hem den till gården vid röjningsarbetet efter den stora branden i maj 1793. Den står i dag i vapenhuset i Alfta kyrka.

Alla gårdar i Östra Kyrkbyn undgick branden och gudstjänster hölls i herrstugan på Hans Ers. En stor ekkista som kyrksilvret förvarades i blev kvar på gården. Efter branden upplät bonden bostad till chefen för Alfta kompani och hans familj. Som tack fick han en silverbägare med vacker text. Den förvaras i dag i kyrkoarkivet.

Det äldsta bostadshuset är en timrad parstuga i två våningar. Den är byggd 1759. En spishäll med byggnadsåret och bonden och hans hustrus initialer ingjutna finns kvar i huset. Herrstugan och förstugan samt hallen på övervåningen har väggmålningar från mitten av 1800-talet. Ytterligare ett bostadshus finns, byggt 1902. Det har en stomme av timmer med fasspåntpanel och är försett med en glasveranda. 1914 revs en parstuga på gården. Den var från 1700-talet och innehöll bl a en tingssal.

Flera gamla ekonomibyggnader har funnits på gården. År 2000 inträffade en eldsvåda som skördade två av de största, en ladugård byggd 1782 och en trösklada från 1864. I dag finns sex ekonomibyggnader kvar, ett härbre i tre våningar från 1778, ett getafäx från 1770 och ett stall från 1875. Två timrade vedbodar och en mangelbod ligger i gårdstomtens ytterkant. En gammal snickarbod samt en smedja revs på 1940-talet. Nya byggnader har uppförts efter branden. De innehåller bl a snickarverkstad och traktorgarage.

%d bloggers like this: